Dementie-assistentiekaartjes beschikbaar

Dementie-assistentiekaartjes beschikbaar

Op 28 oktober vergaderde de 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie' in Sint-Niklaas om terug te blikken op de laatste realisaties van dit jaar en alvast vooruit te kijken naar 2022. We blikten onder andere terug op het boeiende traject dat werkgroepleden Paul en Antonio aflegden om de nieuwe e-learning 'Omgaan met dementie' van start tot finish mee op te bouwen vanuit hun ervaringsdeskundigheid. Daarnaast werden ook de dementie-assistentiekaartjes boven de doopvont gehouden.

Het kaartje ‘Ik heb dementie’ biedt op een duidelijke en beknopte manier de mogelijkheid aan om voor een persoon met dementie hulp te vragen in winkels, op straat, in de bibliotheek, ... Het toont ook de naam en het nummer van de contactpersoon van de persoon met dementie. Ook het assistentiekaartje voor de mantelzorger is een handig hulpmiddel om meer begrip te vragen voor de dagelijkse uitdagingen in de zorg voor een naaste met dementie.

Beide dementie-assistentiekaartjes werden ontwikkeld door de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’, een gezamenlijk initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen.

De kaartjes voor mensen met dementie en de kaartjes voor mantelzorgers kan je gratis bestellen door op de bijhorende links te klikken.