Onze stem

De 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ wil de stem zijn voor alle personen met dementie in Vlaanderen. De groep is actief rond verschillende thema’s die er voor de leden toe doen. Zo bouwen ze  voor mensen met dementie en hun naasten aan een beter leven, vandaag en morgen.  Ze ijveren samen voor meer bespreekbaarheid rond de aandoening. Hun ervaringsdeskundigheid heeft heel wat te bieden om de kennis over dementie te vergroten en hoe omgaan met personen met dementie en hun mantelzorgers.

Mediamanifest: Paul vertelt...
Over het verhaal achter de woorden
Het mediamanifest
Op weg naar de lancering
De puntjes op de i zetten
Nieuwe initiatieven richting media krijgen vorm
Brainstormen over respectvolle communicatie
De werkgroep maakt plannen voor 2022
Start ‘Restaurant Misverstand’ in België

Pagina's